Hvad kan vi hjælpe dig med?
7 ud af 10 spørgsmål kan løses med det samme.

Hvad er statsafgift?

Der opkræves en statsafgift for forsikringer til motorkørertøjer, dvs. på din bil-, motorcykel-, EU knallert- og knallertforsikring. Afgiften afregnes direkte til statskassen via din forsikring hos Codan. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og bidrag. Du kan sammenligne afgiften med momsen, som findes på andre varer og serviceydelser.

Statsafgiften er 42,9 % af forsikringspræmien på din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. For EU-knallert- og knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Desuden opkræves der statsafgift på lystbådeforsikring. Denne udgør 1,34 % af kaskosummen.

Tilbage